Психологія підприємництва


Для того щоб зрозуміти, що являє собою психологія підприємництва та бізнесу, потрібно спочатку визначити поняття підприємництва. Це необхідно тому, що сьогодні відсутня єдність у розумінні сутності підприємництва, відмінних його ознак і навіть відсутнє загальноприйняте і чітке визначення терміна підприємець. Труднощів визначення підприємництва декілька. Одна їх них полягає в тому, що підприємництво – це одночасно і загальновживаний термін, і наукове поняття. Як загальноприйнятого терміна, його зміст розкривають тлумачення в енциклопедіях і словниках. У них підприємництво визначається як діяльність, яка пов'язана зі створенням, розвитком і підтримкою бізнесу, виробництвом товарів і (або) послуг.
Поняття підприємництво саме по собі має не тільки лише економічне (як власне виробництво товарів або послуг для одержання прибутку), але і психологічний зміст. 

Поняття підприємництва.
Таким чином, сьогодні підприємництво є видом економічної діяльності, який передбачає наявність у суб'єкта цієї діяльності особливих психологічних якостей. Психологія підприємництва і бізнесу головним завданням визначає розкриття цих самих особливих психологічних якостей.
Сьогодні найбільш характерною рисою ринкових відносин є саме підприємництво. Згідно сучасного законодавства, воно визначається як ініціативна та самостійна діяльність громадян держави, здійснювана від власного імені, на свій ризик, під особисту відповідальність (майнову), спрямована на отримання загального прибутку і свого особистого доходу.

Немає коментарів:

Дописати коментар