четвер, 11 грудня 2014 р.

Участь ліцею в українсько-польському проекті «Шкільна академія підприємництва -2» Жуган Надія Григорівна, директор Городищенського економічного ліцею, учитель економіки вищої категорії, учитель-методист Складний процес перебудови економічних відносин в Україні, перехід до цінностей демократії та ринкової економіки ставлять нові вимоги щодо нині діючої системи підготовки особистості. Динаміка сучасного ринку праці, високий рівень безробіття вимагають фахової допомоги у професійній підтримці не тільки особам, котрі шукають роботу, але, перед усім молодим людям – учням, котрі готуються до активного входу на відкритий ринок праці. У розв'язанні цієї проблеми особливе місце повинна зайняти загальноосвітня школа, адже формування у молоді економічних знань і економічної культури - необхідна умова утвердження загальнолюдських цінностей на сучасному етапі розвитку. Одним із основних питань організації економічного виховання в освітніх закладах сьогодні є визначення змісту та можливостей формування в учнівської молоді інтересу до підприємницької діяльності, котра розглядається як найпоширеніший тип господарювання в ринковій економічній системі. У 2013-2014 навчальному році Городищенський економічний ліцей долучився до українсько-польського проекту «Шкільна академія підприємництва -2». Мета проекту: реалізація завдань, котрі мають на меті підвищення рівня освіти і професійної кваліфікації молоді через запровадження елементів підприємницької освіти в школі. Діяльність ми розпочали із створення Клубу шкільного підприємництва «Ерудит» на базі 11-А класу економічного профілю. На першому організаційному занятті керівники проекту у ліцеї Н.Г.Жуган, учитель економіки і Л.П.Хоменко, практичний психолог, ознайомили учасників із метою та завданнями проекту та разом із учнями прийняли рішення, що робота в клубі має базуватися на принципах добровільності, відповідальності, толерантності, довіри та креативності. Визначили основні напрямки діяльності: поглиблення знань у сфері підприємництва, розвиток економічного мислення, сприяння соціальній активності молоді, формування навичок ефективної взаємодії в команді, ініціативності та підприємливості. Ініціативність та підприємливість означає здатність особи втілювати ідеї у життя. Вони охоплюють творчість, інноваційність, здатність йти на ризик, а також вміння планувати заходи та здійснювати їх для досягнення поставлених цілей. Вони становлять підтримку для індивідуальних осіб не тільки в їхньому щоденному приватному та суспільному житті, а також на роботі, допомагаючи їм усвідомлювати контекст їхньої праці і здатність використовувати шанси; вони є підставою для більш конкретних знань, вмінь та навичок, потрібних тим, хто займається або бере участь у громадській чи торговій діяльності. Вони повинні охоплювати усвідомлення етичних цінностей і пропагувати добре керівництво."Ініціативність" та "підприємливість" входять до сладу 7 ключових компетентностей загальноєвропейських рекомендацій щодо ціложиттєвї освіти, тобто навчання протягом усього життя На наступних заняттях клубу обговорено та затверджено Статут клубу шкільного підприємництва «Ерудит», узгоджено план роботи на рік, визначено ролі учасників клубу в командній роботі. Матеріали діяльності Клубу, згідно умов проекту, повинні висвітлюватись на створеному командою блозі, тому скоро запрацював наш блог - Клубу шкільного підприємництва «Ерудит» Городищенського економічного ліцею http://ekolyceumclab.blogspot.com/ Учасники ліцейного Клубу підприємництва «Ерудит» взяли участь у конкурсі на найкращий логотип Шкільного клубу підприємництва серед навчальних закладів України, котрі беруть участь в українсько-польському проекті «Шкільна академія підприємництва 2». Шляхом обговорення ідей та пошуку компромісів ми постарались втілити головні ідеї Шкільного клубу підприємництва – через підприємливість та активність - до успіху! Логотип має вигляд написаного з великої літери слова «Erudite» (Ерудит), що виглядає як п’єдестал для фігур хлопчика і дівчинки, які тримаються за руки і підносять їх догори. Елементами літери «Е» є слова Adventurousness (підприємливість), Activity (активність), Success (успіх). Зображення нескладне для запам’ятовування і відтворення кожним. Зміст логотипу: шлях до особистого успіху та суспільного блага лежить через підприємливість і активність молоді. Долаємо разом кордони гендерних упереджень, особистих обмежень та зовнішніх несприятливих умов. А навчання в економічному ліцеї та заняття в Клубі дає нам можливість опанувати якостями лідера, аналітика, менеджера. Це саме ті якості, які допоможуть у нашому житті та житті громади. За підсумками конкурсу на найкращий логотип Шкільного клубу підприємництва, під час конференції 10 грудня 2013 року, у Варшаві, Польща, серед 14 логотипів-фіналістів конкурсу "Найкращий логотип Шкільного клубу підприємництва" методом голосування було обрано сім найкращих логотипів. У списку переможців ІІІ місце посів логотип клубу підприємництва Городищенського економічного ліцею «Ерудит». На урочистостях з нагоди відкриття ІІІ обласного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки, методист ЧОІПОПП Світлана Мойсєєва привітала ліцеїстів із перемогою в конкурсі та вручила цінні подарунки від організаторів конкурсу - мультимедійний проектор та економічну гру "КЕШФЛОУ". На уроках економіки, основ менеджменту, засіданнях клубу, які проводить практичний психолог ми разом з учнями опановуємо польський досвід у сфері розвитку підприємливості як ключової компетентності учнів, зокрема про напрямки та методи ведення фінансової освіти, діяльності шкільних клубів підприємництва та інші ініціативи, котрі мають на меті підготувати молодь до активної діяльності на ринку праці. Значним елементом навчання є представлення способів підготовки учнів до виконання ролі підприємця – планування економічної діяльності, створення бізнес-плану, планування маркетингової та рекламної діяльності, аналіз коштів на фірмі і ведення власного підприємства. На заняттях ШКП учні отримують теоретичні знання у сфері почергових елементів бізнес-плану та можливості застосування теорії на практиці у своєму місцевому середовищі (області, районі, місті, селі). Під час інтерактивних занять учні також навчаються нелегкому мистецтву керування грішми, знайомляться із труднощами роботи ринку, приймають важкі стратегічні рішення і беруть за них відповідальність і при цьому добре розважатися. Розвиток фінансового мислення через інтерактивні ігри є найліпшим методом розвитку підприємницької компетентності. Впровадження нових ідей, побудова суспільної зміни вимагає першочерового перелому схем, власних переконань і стереотипів людей, котрі беруть участь у проекті. Підприємливість допомагає людям реалізувати ідеї, надихнути, покращити їхні досягнення в школі та розвивати у них цінні навички здобувати знання і роботу. Пропонований новий підхід до проблем професійної підтримки учнівської молоді, у контексті невизначеної (невідомої) перспективи розвитку ринку праці, вимагає від педагогічних працівників та цілих структур, котрі над цим працюють, відкритості, навичок користуватися допомогою, творчості, а також постійного розвитку навичок роботи з людьми і для людей. Особливий наголос слід робити на активні методи, придатні для навчання підприємливості, зокрема симуляції, дидактичні ігри та використання ІКТ в економічній освіті через освітній портал NBP. Вони належать до групи активних методів, в котрих вивчення домінує над навчанням. Завдяки використанню симуляційних ігор, учасник вчиться коригувати стратегію, аналізує думку та свої досягнення. Він може також вчитися на власних помилках, що у випадку керування справжнім підприємством є дуже дорогим. Учні, котрі навчаються за допомогою активної діяльності здобудуть багато навичок: аналіз ситуації, перемовини та прийняття рішення, планування заходів для збору інформації, котра би була влучною в оцінці ситуації. Запровадження нового підходу до завдань шкільної професійної підтримки також вимагає формування у навчальному закладі команди педагогів, котрі б себе взаємопідтримували і ділилися власними досягненнями та ідеями. Беручи до уваги наведене вище, у запропонованому проекті значне місце окрім підстави до професійної підтримки, займає психологічна підготовка осіб, котрі вирішили взятися за створення в своїх закладах нових шляхів професійної підтримки молоді.Жуган Надія Григорівна,
директор Городищенського економічного ліцею,
учитель економіки вищої категорії, учитель-методист

Складний процес перебудови економічних відносин в Україні, перехід до цінностей демократії та ринкової економіки ставлять нові вимоги щодо нині діючої системи підготовки особистості. Динаміка сучасного ринку праці, високий рівень безробіття вимагають фахової допомоги у професійній підтримці не тільки особам, котрі шукають роботу, але, перед усім молодим людям – учням, котрі готуються до активного входу на відкритий ринок праці.
У розв'язанні цієї проблеми особливе місце повинна зайняти загальноосвітня школа, адже формування у молоді економічних знань і економічної культури - необхідна умова утвердження загальнолюдських цінностей на сучасному етапі розвитку. Одним із основних питань організації економічного виховання в освітніх закладах сьогодні є визначення змісту та можливостей формування в учнівської молоді інтересу до підприємницької діяльності, котра розглядається як найпоширеніший тип господарювання в ринковій економічній системі.
У 2013-2014 навчальному році Городищенський економічний ліцей долучився до українсько-польського проекту «Шкільна академія підприємництва -2». Мета проекту: реалізація завдань, котрі мають на меті підвищення рівня освіти і професійної кваліфікації молоді через запровадження елементів підприємницької освіти в школі.
Діяльність ми розпочали із створення Клубу шкільного підприємництва «Ерудит» на базі 11-А класу економічного профілю. На першому організаційному занятті керівники проекту у ліцеї Н.Г.Жуган, учитель економіки і Л.П.Хоменко, практичний психолог, ознайомили учасників із метою та завданнями проекту та разом із учнями прийняли рішення, що робота в клубі має базуватися на принципах добровільності, відповідальності, толерантності, довіри та креативності. Визначили основні напрямки діяльності: поглиблення знань у сфері підприємництва, розвиток економічного мислення, сприяння соціальній активності молоді, формування навичок ефективної взаємодії в команді, ініціативності та підприємливості.
Ініціативність та підприємливість означає здатність особи втілювати ідеї у життя. Вони охоплюють творчість, інноваційність, здатність йти на ризик, а також вміння планувати заходи та здійснювати їх для досягнення поставлених цілей. Вони становлять підтримку для індивідуальних осіб не тільки в їхньому щоденному приватному та суспільному житті, а також на роботі, допомагаючи їм усвідомлювати контекст їхньої праці і здатність використовувати шанси; вони є підставою для більш конкретних знань, вмінь та навичок, потрібних тим, хто займається або бере участь у громадській чи торговій діяльності. Вони повинні охоплювати усвідомлення етичних цінностей і пропагувати добре керівництво."Ініціативність" та "підприємливість" входять до сладу 7 ключових компетентностей загальноєвропейських рекомендацій щодо ціложиттєвї освіти, тобто навчання протягом усього життя
На наступних заняттях клубу обговорено та затверджено Статут клубу шкільного підприємництва «Ерудит», узгоджено план роботи на рік, визначено ролі учасників клубу в командній роботі. Матеріали діяльності Клубу, згідно умов проекту, повинні висвітлюватись на створеному командою блозі, тому скоро запрацював наш блог - Клубу шкільного підприємництва «Ерудит» Городищенського економічного ліцею   http://ekolyceumclab.blogspot.com/
Учасники ліцейного Клубу підприємництва «Ерудит» взяли участь у конкурсі на найкращий логотип Шкільного клубу підприємництва серед навчальних закладів України, котрі беруть участь в українсько-польському проекті «Шкільна академія підприємництва 2».
Шляхом обговорення ідей та пошуку компромісів ми постарались втілити головні ідеї Шкільного клубу підприємництва – через підприємливість та активність - до успіху!
Логотип має вигляд написаного з великої літери слова «Erudite» (Ерудит), що виглядає як п’єдестал для фігур хлопчика і дівчинки, які тримаються за руки і підносять їх догори. Елементами літери «Е» є слова Adventurousness (підприємливість), Activity (активність), Success (успіх). Зображення нескладне для запам’ятовування і відтворення кожним.
Зміст логотипу: шлях до особистого успіху та суспільного блага лежить через підприємливість і активність молоді. Долаємо разом кордони гендерних упереджень, особистих обмежень та зовнішніх несприятливих умов. А навчання в економічному ліцеї та заняття в Клубі дає нам можливість опанувати якостями лідера, аналітика, менеджера. Це саме ті якості, які допоможуть у нашому житті та житті громади.
За підсумками конкурсу на найкращий логотип Шкільного клубу підприємництва, під час конференції 10 грудня 2013 року, у Варшаві, Польща, серед 14 логотипів-фіналістів конкурсу "Найкращий логотип Шкільного клубу підприємництва" методом голосування було обрано сім найкращих логотипів. У списку переможців ІІІ місце посів логотип клубу підприємництва Городищенського економічного ліцею «Ерудит».
На урочистостях з нагоди відкриття ІІІ обласного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки, методист ЧОІПОПП Світлана Мойсєєва привітала ліцеїстів із перемогою в конкурсі та вручила цінні подарунки від організаторів конкурсу -  мультимедійний проектор та економічну гру "КЕШФЛОУ".
На уроках економіки, основ менеджменту, засіданнях клубу, які проводить практичний психолог ми разом з учнями опановуємо польський досвід у сфері розвитку підприємливості як ключової компетентності учнів, зокрема про напрямки та методи ведення фінансової освіти, діяльності шкільних клубів підприємництва та інші ініціативи, котрі мають на меті підготувати молодь до активної діяльності на ринку праці. Значним елементом навчання є представлення способів підготовки учнів до виконання ролі підприємця – планування економічної діяльності, створення бізнес-плану, планування маркетингової та рекламної діяльності, аналіз коштів на фірмі і ведення власного підприємства.
На заняттях ШКП учні отримують теоретичні знання у сфері почергових елементів бізнес-плану та можливості застосування теорії на практиці у своєму місцевому середовищі (області, районі, місті, селі).
Під час інтерактивних занять учні також навчаються нелегкому мистецтву керування грішми, знайомляться із труднощами роботи ринку, приймають важкі стратегічні рішення і беруть за них відповідальність і при цьому добре розважатися. Розвиток фінансового мислення через інтерактивні ігри є найліпшим методом розвитку підприємницької компетентності.
Впровадження нових ідей, побудова суспільної зміни вимагає першочерового перелому схем, власних переконань і стереотипів людей, котрі беруть участь у проекті. Підприємливість допомагає людям реалізувати ідеї, надихнути, покращити їхні досягнення в школі та розвивати у них цінні навички здобувати знання і роботу.
Пропонований новий підхід до проблем професійної підтримки учнівської молоді, у контексті невизначеної (невідомої) перспективи розвитку ринку праці, вимагає від педагогічних працівників та цілих структур, котрі над цим працюють, відкритості, навичок користуватися допомогою, творчості, а також постійного розвитку навичок роботи з людьми і для людей. Особливий наголос слід робити на активні методи, придатні для навчання підприємливості, зокрема симуляції, дидактичні ігри та використання ІКТ в економічній освіті через освітній портал NBP. Вони належать до групи активних методів, в котрих вивчення домінує над навчанням. Завдяки використанню симуляційних ігор, учасник вчиться коригувати стратегію, аналізує думку та свої досягнення. Він може також вчитися на власних помилках, що у випадку керування справжнім підприємством є дуже дорогим.
Учні, котрі навчаються за допомогою активної діяльності здобудуть багато навичок: аналіз ситуації, перемовини та прийняття рішення, планування заходів для збору інформації, котра би була влучною в оцінці ситуації.
Запровадження нового підходу до завдань шкільної професійної підтримки також вимагає формування у навчальному закладі команди педагогів, котрі б себе взаємопідтримували і ділилися власними досягненнями та ідеями.

         Беручи до уваги наведене вище, у запропонованому проекті значне місце окрім підстави до професійної підтримки, займає психологічна підготовка осіб, котрі вирішили взятися за створення в своїх закладах нових шляхів професійної підтримки молоді. 

Заняття для старшокласників із курсу «Основи підприємницької діяльності»

Заняття для старшокласників
із курсу «Основи підприємницької діяльності»

Хоменко Лідія Петрівна, директор
Городищенського районного  учбово-методичного
центру практичної психології, учитель курсу
«Основи підприємницької діяльності»
Городищенського економічного ліцею                                                                                               

Тема: Тайм-менеджмент для старшокласників.

Мета уроку:
- навчитись планувати свій день та визначати пріоритетність справ за показниками важливості та терміновості;
- проаналізувати звичний навчальний день, наявність часових дір та власних хронофагів;
-  побудувати свою систему управління часом
- сприяти формуванню рис, необхідних для досягнення успіхів у приватному та професійному житті;
- розвивати  культуру підприємництва.


Хід уроку
1.     Актуалізація опорних знань
Дайте пояснення вислову «Час – це гроші».    Цей  вислів став лозунгом ХХ  - індустріального століття. Чи вважаєте його актуальним для ХХІ – постіндустріального, інформаційного суспільства?  
Порівняйте витрати часу із фінансовим капіталом:
Чи розкидаєте ви свої гроші де прийдеться? 
Можливо, бездумно роздаєте?
Берете, що не належить вам?  
 У середньому  людина, доживаючи до 70 років, має у своєму розпорядженні 25550 днів або 613 200 годин. А якби це були 613 200 гривень, чи були б ви більш виважені у використанні? Щоранку на своєму рахунку всі ми маємо 86 400 секунд, - як ми їх використовуємо?
Форма роботи: групова дискусія.
2.     Мотивація навчальної діяльності.
Оголошення теми уроку.
Визначимо завдання нашої роботи, давши відповідь на наступні запитання:  Для чого керувати часом?  Кому потрібні такі навички?      
                        
Знаходимо час для  │→
                                   │→
                                   │→
                                   │→
                               
(навчання, відпочинку, спілкування, хоббі, громадського життя, творчості, майбутньої кар’єри  у бізнесі чи професійній діяльності,  тощо)
Отож, дана тема є актуальною для підприємливих людей, здатних втілювати свої плани у життя, адже мова іде про  уміння ефективно використовувати один із важливих ресурсів – час. 

3.     Вивчення нового матеріалу.
Теоретичний матеріал:
Термін «тайм - менеджмент» належить компанії  Time Manaqement International, її засновник Клаус Меллер у 70 роки винайшов блокнот – щоденник, що надалі розвинувся у органайзер. Використовується ще термін управління часом, само менеджмент (має на меті максимально ефективно використовувати власні можливості). Отже, тайм-менеджмент  дозволяє підвищити власну ефективність через раціональне використання часу.

Завдання 1. Експрес-діагностування. Дайте усну відповідь на два запитання:
Чи вистачає особисто вам часу?
Скільки  часу хотіли б  мати додатково - 10%, 25%, 50%?
Як правило, значна частина присутніх вказує на потребу додаткового часу.
  Шукаємо «часові діри»  - втрачений час та власних викрадачів часу.
Завдання 2. Складіть «портрет» свого звичного дня, наприклад, сьогоднішнього чи вчорашнього. Позначте час сну, пробудження, проаналізуйте свій ранок, дорогу до школи, вашу навчальну діяльність, повернення з школи, вільний час, підготовку домашніх завдань тощо. Позначте  нераціональні втрати часу. Хто вони, ваші  викрадачі часу?  Складіть список  своїх хронофагів.
Як висновок: типовими поглиначами часу можуть бути неефективне спілкування (пусті контакти), телебачення, інтернет, неорганізованість, відсутність дисципліни, невміння сказати ні, недосконалість умінь і навичок, незакінчені справи та відкладання на потім, окремі особистості (котрі запізнюються, перекладають відповідальність, не дотримуються домовленостей, неорганізовані, метушливі тощо)
 Які наслідки втрати часу особисто для вас? (Скорочення сну, обмеження відпочинку, зниження якості діяльності, спрощення діяльності).
Знайомимося із прийомами тайм-менеджменту: плануємо, визначаємо пріоритети, контролюємо діяльність, оцінюємо результати, організовуємо робоче місце.
Теоретичний матеріал:
Планування не має бути похвилинним, але 60%  часу варто планувати, 20% - резервування на непередбачені справи, ще 20% - на спонтанні справи та саморозвиток.  При плануванні варто враховувати пріоритетність за характеристиками важливості і терміновості (принцип Єйзенхауера).           


В

ТЕРМІНОВО  / НЕ ВАЖЛИВО


А

ВАЖЛИВО/ ТЕРМІНОВО

НЕ ТЕРМІНОВО / НЕ ВАЖЛИВО

С


ВАЖЛИВО / НЕ ТЕРМІНОВО

В

Завдання 3. Розподіліть за пріоритетністю наступні дії: підготовка домашніх завдань; вивчити на пам'ять вірш з української літератури – здати через тиждень; заняття з репетитором – у суботу на 10.00; обговорити новини з другом/подругою; піти до аптеки за проханням бабусі; по дорозі зайти до знайомих; навести лад  у шафі за проханням мами; час у соціальних мережах; комп’ютерні ігри; інше за бажанням учасників.
Справи першочергові –А
Другорядні – Б
Малозначимі – С.
Теоретичний матеріал:
Контролюючи діяльність та оцінюючи результати, пам’ятайте про принцип  Парето. Вільфредо Парето, італійський економіст,  у 1897 році сформулював принцип «80х20», котрий підтвердився у найрізноманітніших сферах життя: приблизно 20% зусиль  і часу достатньо, щоб отримати 80% результату. Отже, приймаючи реальний результат замість ідеального, ми заощаджуємо час і ресурси для інших справ.

4.             Закріплення вивченого матеріалу (може виконуватися індивідуально, у парах, групах): впізнайте власних пожирачів часу та відділіть їх від принципів тайм-менеджменту:

Вбивають час

Допомагають керувати часомВідкладаємо справи  на потім; виконуємо кілька справ одночасно; плануємо день; повертаємося до відкладених справ;  прагнемо бути всім корисним і всім допомогти;  розставляємо пріоритети;  ведемо системні записи - термінові і важливі справи та терміни їх виконання;  приступаємо до роботи, не забезпечивши себе необхідним;  балаканина;контролюємо себе; розподіл часу на добре, погано витрачений і витрачений на неробство (запропоновано Луцієм Аннеєм Сенекою); відкладаємо важливе на останній день; безкінечно розглядаємо варіанти; чергуємо відпочинок і роботу; вміємо говорити «ні»; вміємо зупинитися і повернутися назад;  організовуємо робоче місце.

5.     Підведення підсумків.  Рефлексія особистого досвіду.
Як ви скористаєтеся даними знаннями?       Як це вплине на ваше життя?
 Кожен створює свою унікальну систему управління часом, щоб досягати успіху і бути щасливим, мати час для роботи, відпочинку, спілкування, улюблених справ, самовдосконалення і саморозвитку, щоб покращити якість свого життя.

6.     Домашнє завдання .
Ознайомтеся із  висловами відомих людей. Складіть есе, обравши один із цих висловів за тему.
-          «Утримаєш в руках сьогоднішній день, - менше залежатимеш від завтрашнього»                                                     Л.А.Сенека
-         «Наш головний капітал – час»                          Іммануїл Кант
-         «Час йде для різних осіб по-різному»      В. Шекспір
    -    «Слідкуй за покликом свого серця – ваша робота забирає дуже багато часу і єдиний спосіб залишатися задоволеним – це робити те, що по-справжньому подобається. Якщо таку роботу ви ще не знайшли, не зупиняйте пошуки.                                                                                                 Стів Джобс
     - «Не говоріть, що у вас немає часу. Часу у вас рівно стільки, скільки його було  у Мікеланджело, Леонардо да Вінчі, Томаса Джефферсона, Пастера, Хелен Келлер, Альберта Эйнштейна»                                                              Джексон Браун

Література
1. Архангельский Г.  Тайм-драйв: как успевать жить и работать.- «Ман, Иванов и Фербер», 2007
2. Алюшина Н.О.Тайм-менеджмент.Час пішов. - Україна молода, 21 березня 2008 року с.19
3. Васильченко Ю.Л., Таранченко З.В., Черниш М.Н., - Самоучитель по тайм-менеджменту. - СПб.:Питер , 2007. - 256 с.
4. Зайверт Л. – Если спешишь – не торопись: новый тайм-менеджмент в ускорившемся мире / Лотар Й. Заверт; пер.с нем. Н.С.Сироткина. – Мю:АСТ; Астрель, 2007. – 255с.
5. Сидорова Н. А., Анисинкова Е.Б. Тайм-менеджмент. – М.: Издательско-торговая коорпорация «Дашков и К» , 2008. – 220с.
6. Трейси Браян  Результативный тайм-менеджмент: эффективная методика
Управления собственным временем.-М:СмартБук, 2007.-79с.

7.  Халан И.С. Управление временем. / Пер. с англ. – СПб: «Издательство «ДИЛЯ», 2006. – 96с.